Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cuz saz “Tiêt cơưv thangx tsangv đriv”

22/11/2018 10:16 G11T+7

Kror đhâu, Đônx Biên phongx Tui Đưc cênhz đrul Tsêr PTDTNT THCS THPT Tui Đưc, xar Đăk Buk So (Tui Đưc) tsov cưv jas kruôz ntuôl lus đriv tsuô 170 shuv xinhz.

Tuôx côngv tiêt cơưv, chor cưr lo nôngl chor ciênr thưc lus tsưr cangr đriv

Đrul hinhx thưc “Tiêt cơưv thangx tsangv đriv”, shuv xinhz lo nôngl chor ciênr thưc lus tsưr cangr đriv xưs li: Chor ntâus chiv seiz pâuz cêr đriv; cui đinhs ntơưv phuôx lus cangr, por vêv, hoatx đôngs hur thangx tsangv đriv… Tiêt cơưv muôx ntâu cuz saz, pangz cxangz nzir saz xangr por vêv cêr đriv, ndix đriv tsuô chor cưr shuv xinhz. Cênhz ntơư, pangz chor cưr muôx  ciênr thưc hur kruôz ntuôl nênhs cxênhz jê, pux tuz nhuôs lus hâux lưv por vêv, tuôr truôx đrênhk tsưr cangr đriv têz qơưs.

shuv xinhz ndil seiz, nôngl kra lus ndix ntâus chiv đriv têz qơưs

Phan Tân

6,233
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.