Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lĕ ma nau uĕh “Mông nti tâm mpeh n’har bri”

22/11/2018 10:16 G11T+7

Mhe aơ, Mpôih ka han Mât chiă n’har bri Tuy Ðức kan ndrel ma Wâl sam bŭt Kon bu nong gŭ nti Wâl sam bŭt gưl II Wâl sam bŭt gưl III Tuy Ðức, xă Dak Bŭk So (Tuy Ðức) ndâk tâ mbơh ntĭm n’har bri ân ma 170 nuyh kon se nti sam bŭt.

Hăn nti ta mông aơ, ăp kon se nti sam bŭt dơi bu ntĭm nau gĭt neh ntu n’har bri dak

Ðah nau kan “Mông nti tâm mpeh n’har bri”, kon se dơi bu ntĭm gĭt neh ntu n’har bri tâm ban gĕh: Nau ntĭm gĭt trong n’har bri, gâng lŭ brôi tâm pă n’har bri; nau n’hêl bơh pháp luật gơi mât uănh, chiă n’har bri, nô nau dơi pah kan tâm mpeh n’har bri… Mông nti aơ lĕ ndơp âk ngăn nau uĕh, suy kơl n’hao nau gĭt mât chiă n’har bri, gâng lŭ brôi tâm pă n’har bri ân ma kon se nti sam bŭt. Jêh rĭ, suy kơl ân kon se gĕh nau blau tâm nau kan mbơh ntĭm ân ma mpôl băl, bu nuyh bon lan tâm nau kan chiă, mât neh ntu bri dak tâm mpeh n’har bri.

Kon se nti sam bŭt khâl uănh, iăt bu n’kôch gâng lŭ brôi tâm pă n’har bri

Phan Tân

6,169
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.