Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pangz “pênhr nghêx nghiêpx” tsuô nênhs cxuv

07/09/2017 09:55 G9T+7

Tsêr chuôz Đăk P’lao (trưx thuôx Tôngv cux VII, Bôx Công an) nhoz sâuv thangx tsangv xar Đăk Som (Đăk Glong) nhis nuôr tangz tov chuôz, cangr haz caiv tox yangx 1.100 tus nênhs cxuv nhoz ntâu shông đrul chor txiv phuôz chuôz tangv, tuô nênhs, muôs zuôr ma tuir, đăngs nxuô phuôz chuôz tangv…

Uô kangz nênhs cxuv tuôx tsêr chuôz, Ban Giamr thix zuôr kra tsuô chor nênhs ntơư nghêx huv. Nhis nuôr tsêr chuôz Đăk P’lao tangz tov kra chor nghêx: Kraz ndâu, uô plâuz muôl jav, môcx mir nghêx, zus njêl đêx, uô kôngz lông… Mux đich lux hlo ntơưv kra nghêx zos iz tus nênhs cxuv uô kangz uô tưx tangs zuôr nrar lo iz zangv hâux lưv uô chia zus luz ndâux, tsi nox khôngz cênhz chuôz zis, tiv zix mas tsi tror kangz cxuv txiv li uô ntêx ntơư.

Chor nênhs cxuv cơưv nghêx uô trôngx trox ntông

Trâu saz uô plâuz kror muôl jav

Nênhs cxuv trâuz saz uô kôngz lông

Phan Tuấn

2,717
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.