Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N’hao mât uănh nau kan rdeng drăp ndơ trong duk klơ dak

05/07/2018 14:24 G7T+7

Ndăn nau uĕh yor gĕh âk n’hor dak, nglau dak têh jê… âk bu nuyh bon lan tâm lam n’gor lĕ dŏng dŭk gơi rdeng drăp ndơ, bu nuyh gơi joi nau wăng sa.

Khă nĕ, yor hao gĕh êng nĕ ntil duk rdeng drăp ndơ klơ dak aơ klach ngăn gĕh nau roh bu nuyh, drăp ndơ. Yor nĕ, ăp phung kan: Kảnh sát mât uănh rdeng hăn tâm rong, N’gâng Mât uănh rdeh hăn tâm gung trong – Rdeng drăp ndơ lĕ n’hao nau kan mât uănh, nhŭp kuh nau kan lah mô uĕh nĕ.

Mbơh ntĭm Nau way bĭt duk hăn tâm dak ân ma bu nuyh bon lan rêh ta nglau dak ŭnh mpanh Ðồng Nai 3, ta xă Dak Som (Dak Glong)

Phung kan hăn ksiêm ăp duk bun co klơ dak

Phung kan hăn ksiêm nchih sam bŭt nchot duk mô saơ uĕh rdeng bu năch hăn pâl ta nglau dak Tà Ðùng

Pă ao đông klơ dak ân ma bu nuyh ncho klơ duk ta nglau dak ŭnh mpanh Ðồng Nai 3

Phan Tuấn

1,829
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.