Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxangz nzir hơpx tac, cxiv tsang cêr đriv tax tul, hưr nghis

27/09/2018 14:11 G9T+7

Ntơưv zos nôis jung hơpx tac shông 2019 lo thôngx zênhv ntơưv Hôis đamx jas tiv 11 zos Bôs Chiv hui Bôs đôis biên phongx (BĐBP) xênhr Đăk Nông (Viêtx Nam) haz thangx tsangv Zâu cuân sưs Mondulkiri (Têz qơưs Campuchia) kror tsov cưv ntơưv thix xar Gia Nghiar.

Oz făngz tưz thôngx zênhv, sâu ntơưr nôis jung hơpx tac shông 2019 sâuv tinh thâux txul nzir cxiz chênhr hơpx tac, cxiv tsang cêr đriv tax tul, hưr nghis. Oz făngz uô cêr tuôr truôx haz tsinhr si thangv tinhx hinhx cis txus hâux lưv cangr, por vêv đriv, đêx angr tưz xưs li phangx, tangr, tir cxuô âm mưu ntơưv thêr lưx thux đix cxuôv hav, siz phaiz cêr côngv saz, hưr nghis Viêtx Nam-Campuchia...

Thơưx chox Bôs Chiv hui BĐBP xênhr Đăk Nông tol txaik pangz côngz txux thangx tsangv Zâu cuân sưs Mondulkiri

Oz făngz thôngx zênhv txuôl nzir cxiz chênhr hơpx tac, cxiv tsang cêr đriv tax tul, hưr nghis hur jas hôis đamx

Thơưx chox Bôs Chiv hui BĐBP xênhr Đăk Nông haz thangx tsangv Zâu cuân sưs Mondulkiri sâu ntơưr nôis jung hơpx tac cangr, por vêv đriv

Phan Tân

3,154
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.