Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntop n’hao nau pah kan ndrel, ndâk njêng trong n’har bri mô gĕh tâm lơh, dơh dăch

27/09/2018 14:11 G9T+7

Nĕ jêng ntil nau kan năm 2019 dơi nchŭn ta tâ Rbŭn nchră tâl 11 yor Mpôih ka han Ntĭm gai Mât chiă n’har bri n’gor Dak Nong (Việt Nam) n’hanh Tiểu khu ntŏk tâm lơh Mondulkiri (Bri dak Drôn) mhe ndâk ta bon têh Gia Nghĩa.

Bar đah lĕ nchŭn, nchih kí sam bŭt buăn nau pah kan ndrel năm 2019 ta nau kan ntop n’hao tay nau pah kan ndrel, ndâk njêng trong n’har bri mô gĕh tâm lơh, dơh dăch. Bar đah pah kan nao nao n’hanh mbơh nchră ăp ntil nô nau mât uănh, chiă trong n’har bri, neh ntu tâm ban njrăng, n’gang, tâm lơh râl ăp ntil nau mĭn phung m’hĭk bư iơh, rkalh nau tâm rnglăp, dơh dăch bar đah bri Dak Việt Nam – Drôn…

Kô ranh Mpôih ka han Ntĭm gai Mât chiă n’har bri Dak Nong wơt phung hăn pah kan bơh Tiểu khu ntŏk tâm lơh Mondulkiri

Bar đah lĕ du nuih n’hao tay nau pah kan ndrel ân uĕh, ndâk njêng trong n’har bri mô gĕh tâm lơh tâm su, dơh dăch ta nar tâm mâp rbŭn

Kô ranh Mpôih ka han Ntĭm gai Mât chiă n’har bri Dak Nong n’hanh Tiểu khu ntŏk tâm lơh Mondulkiri nchih sam bŭt kí nau buăn mât uănh, chiă trong n’har bri

Phan Tân

3,274
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.