Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxiz chênhr bov đamv an ninh tsâtx tưx Tsaz Nguên đanr 2018

26/01/2018 14:02 G1T+7

Chia bov đamv an ninh tsâtx tưx hur Tsaz Nguên đanr 2018, nhis nuôr, cxuô nganhx tsưc năng, chinhr cuênx cxuô cxênhx tangz tov cxiz chênhr ntâu biênx phap nghiêpx vux chia puv pâuz, tangr, tir cxuô zangv nênhs cxuv lus tsâtx tưx tsôngv langx, tsâtx tưx an toanx zos thôngs; bov đamv an toanx truôx đrênhk chor thangx tsangv mux tiêu, thangx tsangv zov chênhr sâuv thangx tsangv xênhr.

Chor đơn vix thươngx xuên kruôz hu, kruôz ntuôl pêx xinhv uô jông tinh thânx phangx tsuô chor thuv đoanx hoatx đôngx ntơưv cxuô zangv nênhs cxuv; chênhr phangx por vêv chuôz tangv ntơưc chuôz zis, tsôngv langx; tsâp hanhx cxuô cui đinhx ntơưv phap luôx lus an ninh, tsâtx tưx, tiv mas lus an toangx phangx tangr cuz nhiaz, an toanx zos thôngs; tsov cưv tó Tsaz sir por, an toanx, muôx jul.

Phangx Canhv sat zos thôngs Công an xênhr cxiz chênhr kruôz ntuôl luôx Zos thôngs tsuô pêx xinhv nhoz cxuô jêx jos. Ảnh: Phạm Khánh

Lưx lươngx Canhv sat zos thôngs Công an xênhr cxiz chênhr cxênhz yuôx, xưv lir nênhs môngl lus cxuv cêr chei nôngx đôx cônx. Ảnh: Phạm Khánh

Lưx lươngx Công an xar sâuv thangx tsangv xênhr tsinhr cxênhz yuôx tuôz nênhs, tsêr nênhs chia huv six pâuz chor nênhs fêv. Ảnh: Y Krăk

Dân cuân xar Quangv Trưx (Tui Dưc) cênhz đrul Đônx Biên phongx Đăk Dang sox seiz por vêv đriv. Ảnh: PhanTân

Y Krăk

4,590
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.