Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N’hao nau kan mât uănh đăp mpăn nau rêh bon lan ta mông Têt Nguyên đán 2018

26/01/2018 14:02 G1T+7

Gơi đăp mpăn nau rêh bon lan ta mông Têt Nguyên đán 2018, abaơ, ăp ntŏk kan, m’bŭch kan tâm n’qual, bon têh lĕ n’hao ăp ntil nau kan gơi gĭt saơ, lơh, râl ăp phung bư m’hĭk tâm bon lan, bu nuyh bĭt rdeh hăn rŏ trong gĕh nau tih; mât uănh ân đăp mpăn ăp ntŏk kh’lay, n’qual gĕh nau aơ nau ri mô uĕh tâm lam n’gor.

Ăp ntŏk kan lĕ jă đă, mbơh ntĭm bu nuyh bon lan n’hao uĕh nuih n’hâm njrăng nau bư m’hĭk ăp phung gĕh nau tih; mât uănh ndu ndơ tâm wâl, ndu ndơ tâm bon lan ân uĕh; tĕng kơt nê nê nau n’hêl bri dak gơi mât uănh đăp mpăn bri bon, tâm nĕ gĕh nau njrăng ŭnh sa wâl, nau bĭt rdeh hăn rŏ trong; ndâk du tâ pâl Têt nkrem, đăp mpăn, uĕh lăng.

Jrô Kảnh sat mât uănh rdeh hăn rŏ trong Kông an n’gor n’hao nau kan mbơh ntĭm luật Hăn rŏ trong ân ma bu nuyh bon lan ta ăp thôn, bon. Ảnh: Phạm Khánh

Phung Kảnh sat mât uănh rdeh hăn rŏ trong Kông an n’gor n’hao nau kan ksiêm, nhŭp bu nuyh bĭt rdeh ngêt ndranh. Ảnh: Phạm Khánh

Phung Kông an xă tâm lam n’gor way ksiêm sam bŭt r’năk, r’noh bu nuyh rêh tâm bon lan gơi ngăch gĭt ăp phung bư nau m’hĭk. Ảnh: Y Krăk

Bu nuyh bon lan bư ka han xă Quảng Trực (Tuy Ðức) kan ndrel ka han Mpôih chiă mât n’har bri Dak Dang ksiêm mât chiă trong n’har bri. Ảnh: PhanTân

Y Krăk

4,567
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.