Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hangr đêx Đăk R’tih 1 tangz tov tsuv “tuô tuôs”

22/06/2017 10:09 G6T+7

Hangr đêx Đăk R’tih 1 ntưl đhâu chor phươngx Nghiar Tân haz Nghiar Phur (Gia Nghiar) nhoz yênhx puô shông lus nuôr tangz tov muôx ngui cơ tsuv “cxuôv tsês” viv pêx xinhv lâuz angr, nangv tsinhz tsi zos chai chia uô tsêr nhoz, uô langx luôv.

Kror xangr has mas chinhr cuênx trôngx qơư, chor nganhx tsưc năng tưz môngl seiz, pluô hanhx chinhr tangz sis tinhx tsangx “tuô tuôs” tus hangr đêx nuôr tsinhv tsinhr uô nzir…

Zơưv Vur Văn Phươc, tuv nênhs đrôngl 4, phươngx Nghiar Tân tsinhz nangv hangr đêx Đăk R’tih 1 haz zuôv cêr chai hanhx lang an toanx cêr angr

Zơưv Huynhx Thoa, tuv nênhs nhoz 8, phươngx Nghiar Phur muôz tơưz xur hlâu B40 cxiv jêz their angr tangr hangr đêx Đăk R’tih 1 zuôv cêr chei

Công ti Thinhx Thanhx uô kangz tsuv cơ cuan tsưc năng sâu biên banv zuôv cêr chai tangz sis tsinhv txuôs nzir “lâuz angr cxuz” hangr đêx Đăk R’tih

Hangr đêx Đăk R’tih 1 nhis nuôr tưz flix yaz, tangv siv nuôr jông li pangs đêx tus

Phan Tuấn

4,294
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.