Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bri tơm n’ho ta thôn 2, xă Trường Xuân bu bư khĭt

28/06/2018 10:26 G6T+7

Tâm ăp năm dăch abaơ, âk neh bri tơm n’ho ta thôn 2, xă Trường Xuân (Dak N’Soong) lĕ bu rkăl chơ lôt, bư khĭt âk ngăn.

Ta aơ, âk tơm n’ho têh jê lĕ bu bư khĭt, gĕh tơm têh tâm 60 cm bu rkăl dăch neh mô rĭ khĭt kro êng yor bu trah lôk tơm, Gĕh rnăk chuk yôk, nkhŭt neh, ndâk wâl gŭ, srih tăm ta neh bri. Klăp mĭn lah, ntŏk kan tâm n’qual, phung kan ksiêm mât uănh bri gĕh nau pah kan ân uĕh gơi nhŭp bu nuyh rkăl in sŏk neh bri, jêh rĭ ntĭm mbơh, jă đă bu nuyh bon lan nsrôih răk mray bri, mô dơi rkăl, pit in neh bri.

Âk tơm n’ho bu trah lôk tơm, bư khĭt ma dak si ân kro

Du mlâm tơm n’ho têh tâm 60 cm bu mhe rkăl

Bu nuyh bon lan chik kloh neh tă rkăl tơm n’ho gơi srih tăm

Bu nuyh bon lan nkhŭt neh ta bri tơm n’ho, pit in bư wâl gŭ

Y Sơn

2,005
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.