Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hangr jôngr nhoz xar Trươngx Xuân tror kangz mangs luôx

31/08/2017 09:59 G8T+7

Nôngz nhôngl jê nuôr, ntâu chor hangr jôngr nhoz tiêuv khu 1676, jos 9, xar Trươngx Xuân (Đăk Song) tưz mangs cơư, luôx ntâu hênhr.

Ntơưv nuôr, iz thangx jôngr los six đangr mangs luôx ntur luôv lus, ntâu chêr ntông plơưr đangr muôx 60cm mangs cơư ti hâur pâuk. Chor ntông mangs cơư ntur tiv zix zos shangz fix, trâm, mangx muv. Trơưs pêx xinhv nhoz jê thangx tsangv nuôr, tangs nro chor jôngr ntơưv nuôr mangs luôx ntur muôx 2 ha. Mênhx pêv, hnuz 19/8 chor jôngr mangs luôx zos 1,67 ha; hnuz 16/8 muôx 0,4 ha jôngr mangs luôx.

Iz tus ntông shangz fix plơưr đangr 60 cm, saz khangv 20 cm mangs cơư

Ntông trâm laz lux tưz tsi điv nar cơư ntơưv “nênhs luôx jôngr”

Muôx 2 ha ntâu jôngr nhoz tiêuv khu 1676, jos 9, xar Trươngx Xuân mangs luôx tsi moz saz

Q.S

3,152
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.