Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Têz qơưs cêr 28 poz ntâu hênhr

13/07/2017 10:31 G7T+7

Têz qơưs cêr 28 txuôs ntêr ntơưv thix xar Gia nghiar txus xar Nâm N’đir (Krông Nô) nhis nuôr tangz tov poz hênhr, tsi jông môngl lus, muôs zuôr hangx huv haz pêx xinhv uô nox uô hâuk hur thangx tsangv.

Ntâu ntu cêr poz, “pangs nxư”, “pangs tưv” ziv hnuz ziv muôx ntâu, cxơưx tuôz zưv tai nanx zos thôngs. Chor cơ cuan tsưc năng cis txus tsuv nzur muôx biênx phap khu cuôs huv six. Tuôz nênhs môngl lus tsuv mangv môngl, seiz mênhx uô ntêx môngl đhâu cêr chia jangv tai nanx zos thôngs.

Bông têz qơưs cêr 28, ntu đhâu xar Đăk Ha (Đăk Glong) muôx ntâu “pangs nxư”, “pangs tưv”

Nhiar nhis hâur chaix ntux nangs, tangz sis Têz qơưs cêr 28 ntu đhâu xar Quangv Phur (Krông Nô) tưz pangs angr, poz hênhr

Chor “pangs đêx” lơưr ntu cêr zos chor qơư ngui hiêmv tsuô nênhs môngl lus

Iz ntu cêr đhâu thangx tsangv xar Nâm N’đir (Krông Nô) angr poz jê nti saz kêl viv cêr tưz poz

Y Sơn

2,334
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.