Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quảng Tâm: Ntŏk kan mât uănh êng suy kơl mât mray uĕh nau đăp mpăn tâm bon lan

14/06/2018 15:18 G6T+7

Ntơm bơh ntil nau kan rlong ndâk njêng năm 2015, tât abaơ thôn 4, xă Quảng Tâm (Tuy Ðức) lĕ n’hao n’hanh pah kan gĕh 8 ntŏk kan mât uănh êng, đah dăch tât 30 bu nuyh.

Bơh đah nau kan n’trôl n’hao nau mbơh ntĭm nau way pháp luật, ăp ntŏk kan mât uănh êng way hăn ksiêm tâm mir ba bơh bu nuyh bon lan. Nau kan ndâk njêng n’hanh pah kan bơh ăp ntŏk kan mât uănh êng aơ suy kơl n’hao uĕh nau pah kan gơi đăp mpăn nau rêh tâm bon lan…

Kông an xă kan n’hanh ma ăp bu nuyh kan Ntŏk kan mât uănh êng thôn 4 rbŭn nchră nau kan gơi đăo mpăn nau rêh tâm bon lan

Ntŏk kan mât uănh êng kan n’hanh ma bu nuyh bon lan mbơh ntĭm nau way pháp luật ân ma ăp rnăk tăch rvăt drăp ta trong n’gor 1

Ntŏk kan mât uănh êng kan n’hanh ma Kông an xă ksiêm, mât uănh ăp ntil nô nau tâm bon lan

Phan Tuấn

2,250
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.