Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phongx PC64 tuôx txus cơ sơv, thangx tsangv nhoz đêz uô chưngr minh nhân dân tsuô pêx xinhv

03/05/2018 14:55 G5T+7

Chia tox điêux ciênx tsuô chor cưr shuv xinhz, tiv zix mas chor cưr trung hocx phôv thông muôx ntơưr tuix thân chia huv six jas tưr tangs THPT. Phongx Canhv sat Cangr hanhx chinhr lus tsâtx tưx tsôngv langx (PC64) tưz tuôx tsux ntơưv chor tsêr cơưv chia uô ntâuz ntơưr uô chưngr minh nhân dân (CMND).

Hâux lưv tsov cưv uô ntâuz ntơưr uô cam cươc tuôz nênhs ntơưv tsêr cơưv tưz tox điêux ciênx zôngx ziv tsuô shuv xinhz hur sir por nôngz nhôngl, môngl lus…, pangz txar chor ntâuz ntơưr hanhx chinhr tsi zov chênhr, uô zôngx ziv tsuô pêx xinhv.

Chôngz li chor cưr shuv xinhz nhoz hênhx Đăk R'lâp shir phangz uô ntâuz ntơưr uô yaz, hlôngr CMND

PC64 tuôx txus Tsêr THPT Trươngx Chinh, xar Đăk Wer (Đăk R'lâp) uô, hlôngr CMND pangz chor cưr shuv xinhz tsi pôngz nôngz nhôngl, nhiax txas môngl lus

Uô yaz, hlôngr CMND lo chor chiênr sir Phongx PC64 uô đrơưv đrôngl

Phan Tuấn

2,114
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.