Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jrô PC64 sĭt tâm bon lan, mpeh ngai bư sam bŭt n’kar ân ma kon se nti sam bŭt

03/05/2018 14:55 G5T+7

Gơi gĕh nau nơih ma ăp kon se nti sam bŭt, tâm nĕ gĕh âk kon se nti wâl sam bŭt gưl III gĕh sam bŭt n’kar săk hăn tâm rlong tâ lôch nti wâl sam bŭt gưl III, Jrô Cảnh sát Mât uănh hành chính đăp mpăn bon lan (PC64) lĕ hăn tât ta ăp wâl sam bŭt gơi bư sam bŭt n’kar săk ân ma bu nuyh bon lan.

Nau ndâk kan bư sam bŭt n’kar săk ân ma bu nuyh bon lan ta wâl sam bŭt lĕ bư nơih ân kon se nti nkrem mông nti, nkrem mông hăn…, suy kơl bư ntrŭnh sam bŭt hành chính mô saơ kh’lay, gơih bư nơih tâm nau kan ma bu nuyh bon lan.

Âk ăp kon se nti sam bŭt ta n'qual Dak R' lấp m’ak nuih n'hâm bư sam bŭt pă mhe, rgâl sam bŭt n’kar săk

PC64 sĭt tât ta Wâl sam bŭt gơi III Trường Chinh, xă Dak Wer (Dak R'lâp) pă, rgâl sam bŭt n’kar săk suy kơl ăp kon se nti sam bŭt mô gĕh hoăch mông nar, prăk rêl hăn bư sam bŭt

Nau kan pă, rgâl sam bŭt n’kar săk dơi ăp ka han Jrô PC64 pah kan ngăch gơnh

Phan Tuấn

2,092
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.