Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jas kôngz lông sâuv cêr, cxơưx tuôz zưv ngui cơ tai nanx zos thôngs

24/08/2017 10:49 G8T+7

Nhis nuôr, nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xênhr hlang tsuô chaix sâu ntâu zangv kôngz lông chiv ntux 2017.

Sâuv ntâu txux cêr môngl lus hur xênhr, viv tsi muôx yangr jaz, ntâu chuôz zis tưz cangr shênhv ntul cêr, plơưr cêr chia jaz, ntâus blêx, poz cưs, tâuv cxuô zangv uô kangz sâu. Hor nuôr tsi tangs uô ô nhiêmr môi trươngx vi nqu pang mas tsinhv cxơưx tuôz zưv uô tai nanx tsuô nênhs môngl lus. Chor nganhx tsưc năng, chinhr cuễn trôngx qơư tsuv nzur kruôz nruôl, cxênhz seiz, khu tinhx tsangx nangv plơưr cêr, ntul cêr chia jas kôngz lông, bov đamv an toanx môngl lus sâuv chor ntu têz qơưs cêr, xênhr cêr.

Ntâu chuôz zis pêx xinhv nhoz jos 5, xar Nam Dong (Chư Jut) nangv ntul cêr môngl hur plơưr xar chia jaz blêx uô kangz sâu

Pêx xinhv nhoz xar Nâm N’đir (Krông Nô) tsinhz nangv 2 sangz têz qơưs cêr 28 ntu môngl đhâu xar chia jaz kuôr nhangz, uô pôngz an toanx môngl lus

Nênhs kôngz xar Đưc Minh (Đăk Mil) ntâus ntâu zangv kôngz lông uô kangz sâu ntơưv iz făngz cêr uô nqu pang, tsi puv cêr tsuô nênhs môngl lus đhâu

Y KRăk

2,763
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.