Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

PC64 cxiz chênhr tuôx cơ sơv uô chưngr minh tuôz nênhs tsuô pêx xinhv

30/11/2017 09:59 G11T+7

Nhis nuôr, sâuv thangx tsangv xar Quangv Tinr (Đăk R’lâp) tangz tov muôx 300 lênhx pêx xinhv tsi tâu muôx los sis tsi tâu lo uô hlôngr chưngr minh tuôz nênhs yaz.

Zos li, chor nênhs nuôr tsinhr njiz phiv liv thâuv môngl lus, nhoz, njuôl khu moz ntơưv bov hiêmv y têr, txaik pênhr ngân hangx… Chia zôngx ziv tsuô nênhs nhoz tuz, nhoz đêz tsi pôngz nôngz nhôngl, nhiax txas môngl lus, Phongx Canhv sat Cangr hanhx chinhr tsâtx tưx tsôngv langx (PC64) - Công an xênhr Đăk Nông tưz tuôx txus jêx jos chia uô hlôngr yaz ntơưr chưngr minh tuôz nênhs tsuô pêx xinhv xar Quangv Tinr.

PC64 tuôx txus cơ sơv uô, hlôngr chưngr minh tuôz nênhs tưz pangz pêx xinhv tsơưs pôngz nôngz nhôngl, nhiax txas môngl lus

Chôngz lênhx pêx xinhv xar Quangv Tinr tos txus zus chia uô ntâuz ntơưr uô yaz, hlôngr chưngr minh tuôz nênhs

Chor chiênr sir PC64 uô chor ntu uô yaz, hlôngr chưngr minh tuôz nênhs tsuô pêx xinhv xar Quangv Tinr

Tsuôs pôngz 15 phut, iz lênhx pêx xinhv tư uô tar uô yaz, hlôngr chưngr minh tuôz nênhs

Phan Tuấn

2,631
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.