Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

PC64 n’hao nau kan sĭt tâm bon lan bư sam bŭt n’kar săk ân ma bu nuyh bon lan

30/11/2017 09:59 G11T+7

Abaơ, tâm lam xă Quảng Tín (Dak R’lâp) dôl gĕh tâm 300 rhiăng bu nuyh bon lan e hŏ gĕh mô rĭ mô hŏ dơi bư sam bŭt n’kar săk bon lan mhe.

Yor nĕ, ăp bu nuyh aơ jêr ngăn tâm nau hăn bơh aơ bơh ri, gŭ rêh, khăm nau ji tă bơh sam bŭt n’kar săk y tế, manh prăk bri dak… Gơi nơih bu nuyh bon lan mpeh ngai, mpeh jru mô hoăch mông nar, prăk rêl hăn, Jrô Kảnh sát Mât uănh sam bŭt đăp mpăn bon lan (PC64)- Kông an n’gor Dak Nong lĕ sĭt tât tâm bôn lan gơi bư rgâl, pă mhe sam bŭt n’kar săk ân ma bon lan ta xă Quảng Tín.

PC64 sĭt tât ta bon lan gơi pă, rgâl sam bŭt n’kar săk suy kơl bon lan mô gĕh roh mông nar, prăk rêl hăn bư

Âk bu nuyh bon lan xă Quảng Tín kâp tât gưl păng nkra sam bŭt mhe, pă rgâl sam bŭt n’kar săk

Ăp ka han PC64 pah kan gơi pă mhe, pă rgâl sam bŭt n’kar săk ân ma bu nuyh bon lan xă Quảng Tín

Kâp tâm 15 m’nĭt, ăp bu nuyh bon lan lĕ dơi bu pă, rgâl sam bŭt n’kar săk mhe

Phan Tuấn

2,632
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.