Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Qơư đriv tangr tưs tưz muôx chor tix lâul

28/02/2019 14:11 G2T+7

Ntu đriv Viêtx Nam – Campuchia đhâu thangx tsangv xênhr Đăk Nông ntêr muôx 130 km. Hur 60 shông đhâu (3/3/1959-3/3/2019), tiv zix mas 15 shông cxiv tsang xênhr, iz făngz hâux lưv uô tsưr cangr an ninh đriv, an ninh tsâts tưs trôngx qơư, canr bôs chiênr sir bôs đôis biên phongx xênhr tsinhr saz ntêr nhoz trôngx qơư, txangr jê pangz pêx xinhv, cênhz tangs saz tangs njưl tsuô tsôngv box cxuô minhx cxưx qơư buôs đriv. Đhâu ntơư, pangz mangx cungv côr, cxiv tsang thangx tsangv đriv ziv hnuz ziv truôx haz phuôv tsangr.

Mênhx pêv, hur muôx li 10 shông hnuôr lưx lươngs bôs đôis biên phongx xênhr tưz pangz yangx 18.000 hnuz côngs; pangz 100 tus nhux hnông; kra uô 11 mô hinhx zus nhux đăngs, cxik, buô, keiz, gruôz, njêl tsuô chor chuôz zis pluôs nhoz thangx tsangv buôs đriv; uô 154 luz tsêr “Qơư sur tsuô hnênhs pluôs qơư buôs đriv”, “Nghiar tinhx Trươngx Sơn”, “Côngv saz”…

Đônx biên phongx Tui Đưc, xar Đăk Buk So (Tui Đưc) uô cê ndil seiz oz făngz cênhz lưx lươngs por vêv đriv Campuchia

Đônx biên phongx Đăk M’bai, xar Đăk Lao (Đăk Mil) yangz shuv phương anr por vêv đriv

Canr bôs đônx biên phongx Đăk Dang kra tsôngv box minhx cxưx jos Bu Prăngz 1, xar Quangv Trưx (Tui Đưc) tu ntông măc ca

Đônx biên phongx Nâms Na khơưs nhux tsuô chuôz zis pluôs sâu thangx tsangv xa Đăk Wil (Cư Jut)

Bôs chiv hui Bôs đôis biên phongx xênhr khơưs tsêr “Qơư sur buôs đriv” tsuô chuôz zis pluôs xar Quangv Trưx (Tui Đưc)

Phan Tân

6,616
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.