Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Neh ntu mpeh n’har bri gĕh nô chiă mât

28/02/2019 14:11 G2T+7

Trong n’har bri Việt Nam - Drôn găn ta n’gor Dak Nong jong tâm 130 km. Tâm 60 năm lĕ lăn (3/3/1959-3/3/2019), tâm nĕ jêh 15 năm ndâk njêng n’gor mhe, bơh đah nau pah kan mât uănh chiă neh ntu tâm mpeh n’har bri, mât uănh đăp mpăn nau rêh bu nuyh bon lan, kan bộ ka han chiă mât n’har bri nsrôih hăn tâm bon lan pah kan, dơh dăch ma bu nuyh bon lan, tâm rnglăp nau rêh ôi mhau ma bu nuyh bon lan bu nong mpep n’har bri. Yor nĕ, suy kơl bư nâp knơm, ndâk njêng moeh n’har bri lơ nar lơ đăp mpăn n’hanh hao.

Tâm nĕ gĕh, tâm 10 năm lĕ kan, phung ka han chiă mât n’har bri n’gor lĕ kơl 18.000 nar kan kơl bu nuyh bon lan; pă 100 mlâm ndrôk rong; njêng 11 ntil nau kan chiă rong ndrôk, be, sur iăr, sĭm ntơp, ka ân ma bu nuyh bon lan rêh tâm mpeh n’har bri; bư 154 mlâm wâl gŭ “Wâl gŭ ma bu nuyh o-ach tâm mpeh n’har bri”, “Nau tâm mêr Trường Sơn”, “Tâm r’nglăp têh”…

Mpôih ka han chiă mât n’har bri Tuy Ðức, xă Dak Bŭk So (Tuy Ðức) pah kan ndrel gơi ksiêm mât trong n’har bri n’hanh ma ka han Drôn

Mpôih ka han chiă mât n’har bri Dak M’bai, xă Dak Lao (Dak Mil) ntĭm nau tâm lơh mât chiă n’har bri

Kan bộ mpôih ka han chiă mât n’har bri Dak Dang ntĭm bu nuyh bon lan bu nong ta bon Bu Prăng 1, xă Quảng Trực (Tuy Ðức) răk chăm tơm mắc ca

Mpôih ka han chiă mât n’har bri Nậm Na ân ndrôk rong ma r’năk gĕh nau rêh o-ach ta xă Dak Wil (Čư Jŭt)

Mpôih ka han Ntĭm gai tâm lơh mât chiă n’gor ân wâl “Wâl gŭ uĕh tâm mpeh n’har bri” ma r’năk o-ach ta xă Quảng Trực (Tuy Ðức)

Phan Tân

6,278
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.