Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trâu saz nrar, sâu uô pơưk poz cxang liêtx sir uô kangz ntâus tsangv

08/11/2018 09:25 G11T+7

Đrul phương châm “Tsinhv muôx jul tsinhv môngl nrar”, chor shông đhâu, Ban tơư kra Nrar, sâu uô pơưk poz cxang liêtx sir xênhr tưz trâu saz nrar phênhv nzang chor liêtx sir tsinhv puz nhoz ntâu qơư sâuv yangr ntâus tsangv thâuv nzur.

Txus nuôr, xênhr tưz khơưz haz sâu uô pơưk lo yangx 200 poz cxang, hur ntơư muôx yangx 70 liêtx sir xac đinhs lo bê. Txus nuôr, pêz xênhr cxangz nzir trâu saz nrar yangx 2.000 poz cxang liêts sir, uô muôx đaos lir “hâuk đêx ndu hâur” ntơưv pêz minhx cxưx chia tri ân chor nhuôs ưu tur ntơưv têz qơưs tưz kâul tuôs viv tax tul ntơưv Têz qơưs.

Ban tơư kra nrar sâu uô pơưk  poz cxang liêtx sir xênhr haz chiênr binh lâul tưz ntâus tsangv ntơưv jas ntâus chi khu cuâns lis Kiênr Đưc (nhis nuôr zos thix trânr Kiênr Đưc, hênhx Đăk R’lâp, xênhr Đăk Nông)

Poz cxang liêtx sir nrar lo ntơưv đriv hênhx Tui Đưc, lo chox tsuô sâuv yêz sâu uô pơưk lus tax nzang Liêtx sir xênhr

Bôs Chiv hui Cuôn sưs xênhr cênhz đrul Sơv Los đôngs – Thương binh haz Xar hôis uô lêr trui điêus poz cxang liêtx sir ntơưv tax nzang liêtx sir xênhr

Văn Toản - Cao Biên

4,317
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.