Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nsrôih boi joi ân rtoh lơi bom

25/08/2016 10:57 G8T+7

Ntơm bôk năm tât abaơ, phung ka han kông binh, Mpôih ka han Ntĭm đă tâm lơh n’gor lĕ kan ndrel ma ăp n’qual, bon têh lĕ boi joi 8 mlâm bom, ndrel ma âk grăp phao rleo têh 155, 105, 82 n’hanh 60 li.

Yor gĕh phung kan kông binh nĕ âk bom, grăp phao rleo rtoh têh dơi bu joi saơ n’hanh sŏk ân rtoh lơi ĭt khĭm, suy kơl bu nuyh bon lan mô hôm rve pah kan bư mir jan ba uĕh.

Boi saơ du mlâm bom gĕh nhâm rtoh têh ngăn ta neh bư mir bu nuyh bon lan

Jă đă ăp phung kan han mât uănh bon lan hăn sŏk rdeng bom

Chê bom tâm ntu rhung gơi ân rtoh

Dŏng tơm prit ân rtoh gơi bom mô gĕh mpranh ngai

Phạm Khánh – Quang Vũ

934
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.