Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chor tuz tros tuô hluôr tơưk

29/03/2018 09:43 G3T+7

Thâuv nor xur lus cuz nhiaz, chor tuz tros tuô hluôr tơưk bangx cxuô zangv môngl uô hâux lưv tuô cuz nhiaz. Hur môi trươngx cuz sur, tuz tros tuô hluôr tơưk muôx ntâu phiv liv viv ntâu jas công trinhx poz lur, cxuô zangv kâul pôngz lus taik tuôz nênhs.

Tangz sis, cxuô lênhx tuz tros thâuv uô hâux lưv, tsinhr sir jul uô jông, uô tar jông hâux lưv por vêv an toanx sar chiax tuôz nênhs, chuôz tangv tsuô pêx xinhv.

Đhâu thôngr cê, txix hâur shông 2018 txus nuôr, lưx lươngx công an phangx tangr cuz nhiaz khu cuz nhiaz hur xênhr tưz môngl tuô cuz nhiaz ntơưv 9 cơ sơv muôs zuôr haz tsêr pêx xinhv.

Tuz tros tuô hluôr tơưk chik ntơưv iz cơ sơv muôs zuôr nhoz Gia Nghiar

Môngl txus kror qơư cuz chia tuô hluôr tơưk

Pangz pêx xinhv sâu vangx tsêr

Phạm Khánh

944
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.