Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ăp bu nuyh bư ka han djrah ŭnh

29/03/2018 09:43 G3T+7

Lah ăp tâ tăng bu nuyh bon lan mbơh gĕh nau ŭnh sa ngih wâl, ăp bu nuyh bư ka han djrah ŭnh bĭt rdeh, sŏk ăp ntil ndu ndơ dŏng hăn djrah ân khĭt ŭnh.

Ta nau kan dŭt ma duh aơ, ka han djrah ŭnh jêr zŏk ngăn yor ngih wâl ŭnh sa chơ lôt, ăp meh wâl chơ lôt, nĕ klach ngăn gĕh nau mâp mô saơ uĕh ma săk jăn. Khă nĕ, lah ăp tâ ka han djrah ŭnh pah kan, khăn păng lĕ nuih n’hâm ma nau kan, pah kan ân jêh uĕh gơi kơl bu nuyh bon lan, ndu ndơ mô gĕh ŭnh sa.

Tĕng ksiêm, ntơm bôk năm 2018 tât abaơ, phung kông an njrăng n’gang nau ŭnh sa ngih wâl tâm n’gor lĕ hăn djrah dak ŭnh sa ta 9 ntŏk tăch drăp n’hanh wâl bu nuyh bon lan.

Ka han djrah ŭnh hăn djrah dak ŭnh sa wâl ta ntŏk tăch drăp tâm Gia Nghĩa

Lăp tâm ntŏk duh hơi djrah ŭnh

Kơl bu nuyh bon lan rơih wâl ŭnh sa

Phạm Khánh

925
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.