Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chor “chiênr sir canhv khuênv”

05/04/2018 09:40 G4T+7

Đêr nghiêpx vux los sis tsinhv hu uô "chiênr sir canhv khuênv", lo sir zôngv hur chor mătx trânx đâur tranh phangx tangr nênhs cxuv, por vêv tax tul tsuô pêx xinhv.

Nhis nuôr, Pangz cangr haz sir zôngv tsax nghiêpx vux, Phongx Canhv sat cơ đôngx (Công an xênhr Đăk Nông) tangz tov zus 16 tus đêr nghiêpx vux. Chor đêr nghiêpx vux lo xair yangz shuv zos 2 zangv Bec dê haz Rotweiler. Uô kangz muôx 6 hli yangz shuv mas chor đêr tưz zos chor chiênr binh pâuz na nxaz, nrar vâtx tsưngr, haz tsinhv pangz mangx tsuô hâux lưv sox seiz, cưur nanx, cưur hôx, zaiv tanr qơư chôngz nênhs uô cuz nxur công côngx…

Đêr nghiêpx vux uô trơưs chor jăngx shuv khơv đôngx

Huânr luênx viên hlôngr uô nênhs fêv chia đêr nghiêpx vux tuv

Đêr nghiêpx vux hlang đhâu xuz njang si mang saz 1,5m

Đêr nghiêpx vux thêv hiênx khav năng ndê đâuv los six coz

Phan Tuấn

2,167
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.