Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ăp “so bư ka han”

05/04/2018 09:40 G4T+7

So dŏng pah kan mô rĭ dơi bu moh lah “so bư ka han” dơi bu dŏng gơi bô n’hâm tĕng joi bu nuyh, mât uănh nau rêh đăp mpăn ma bon lan.

Abaơ, Ntŏk kan mât rong n’hanh dŏng so bư ka han, Jrô Kảnh sát cơ đông (Kông an n’gor Dak Nong) dôl rong gĕh 16 mlâm so dŏng bư ka han. Ăp so dŏng bư ka han aơ dơi bu ruah tă bơh 2 ntil so Béc dê và Rotweiler. Jêh 6 khay ntĭm ren ăp so aơ blau ngăn bô n’hâm tĕng joi bu nuyh, bô têl ndơ dŏng n’hanh kơl kông an ksiêm, kơl bu nuyh bon lan, mprơh bu nuyh bon lan rbŭn tâm lơh tâm dông…

So dŏng bư ka han nti bô n’hâm tĕng joi bu nuyh

Bu nuyh ntĭm so bư jêng bu nuyh m’hĭk gơi ntĭm ân so kăp

So dŏng bư ka han nơih ngăn kdăt n’gar prêh tâm 1,5 met

So dŏng bư ka han hao jâng gung blau n’hanh ngăch ngăn

Phan Tuấn

2,144
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.