Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Uô nênhx nhoz por trôngz Trươngx Sa Đông

22/03/2018 16:37 G3T+7

Trươngx Sa Đông thuôx Njâur trôngz Trươngx Sa (hênhx por trôngz Trươngx Sa, xênhr Khanhr Hoax), kuôl yangr gox Cam Ranh (Khanhr Hoax) muôx 260 haiv lir. Tsơưv zos por trôngz san hô, muôx tơưr kruôr tsi jông tang sis canr bôx, chiênr sir sâuv por trôngz tưz chos lo chor ntông bangx vuông, ntông tra, dưax har txưr… tsinhr njuôz jông.

Đrul pangz mangx ntơưv Đangv, Têz qơưs haz pêx xinhv, por trôngz tưz haz tangz tov lo đâux tư cxiv tsang chor công trinhx pangx tênhz năng lươngx, mair liv đêx har txưr uô đêx nyaz kangz, hax tângx viênr thông… tox điêux ciênx zôngx zivchia canr bôx, chiênr sir sâuv por trôngz sir zôngv, yangz shuv, phangx tangr, por vêv tsưr chei por trôngz har txưr.

Qix laz hnuz kuz đangx njuôx njol sâuv por trôngz Trươngx Sa Đông.

Six hơưv qix tangs cis cxuô hnuz ntơưv canr bôx, chiênr sir sâuv por trôngz.

Canr bôx, chiênr sir sâuv por trôngz Trươngx Sa Đông chos ntông bangx vuông đrul chiax muôx jul nhoz qơư đêx, chuô hluz.

Trươngx Sa Đông lo cxiv tsang 29 nzuôv chuô uô muôx pangx tênhz lo sir zôngv, uô hâux lưv.

Canr bôx, chiênr sir cuz saz côngv ntâu hoatx đôngx uô si, theev zux thêv thos chia yangz shuv đangs jul, pangz yangz shuv, sănr sangx siz ntâus.

Vangx jâuz njuôz sâuv por trôngz cơ banv txâus jâuz njuôz nox tsuô canr box, chiênr sir.

Cxênhz sêiz hâux lưv môngl sêiz shuôs sâuv por trôngz.

Đức Diệu

2,816
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.