Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntâu ntu cêr sâuv thangx tsangv xênhr poz hênhr

16/08/2018 14:05 G8T+7

Nhis nuôr, ntâu ntu xênhr cêr 14, 28, chor xênhr cêr 3, 628 haz ntâu cêr môngl lus đhâu xar sâuv thangx tsangv xênhr tưz mangl poz ntâu hênhr.

Cheix nangs lus, ntâu ntu cêr tưz uô pangs; pông cêr nti tangs, poz jêz angr nti yôngv poz, tơưv ntâu “jês keiz”, “jês nxư”… uô ngui hiêmv, phiv liv tsuô nênhs môngl lus đhâu. Cxuô cxênhx, cxuô nganhx haz chinhr cuênx trôngx qơư tsuv chênhr mangx khu hlôngr pangz pêx xinhv môngl lus zôngx ziv, jangv chor chuôv tai nans zos thôngs tsi xangr muôx.

Xênhr cêr 628, ntu đhâu xar Nam Binhx (Đăk Song) muôx ntâu tuôz ntưl “jês keiz", "jês nxư”

Cêr môngl đhâu xar Đưc Mil, Đăk Săk (Đăk Mil) mangl nti, poz hênhr

Ntâu ntu cêr tưz uô pangs đêx tuz, pêx xinhv tsuv tưx lâuz angr, gachx jêz cxuô zangv chia zôngx ziv môngl lus

Y Krăk

2,186
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.