Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Âk trong hăn tâm lam n’gor iơh hô ngăn

16/08/2018 14:05 G8T+7

Abaơ, ăp trong têh bri dak 14, 28, ăp n’gor 3, 628 n’hanh âk trong leo hăn tâm ăp xă tâm lam n’gor lĕ iơh, mô hôm saơ uĕh âk ngăn.

Tâm yan bri mih, âk trong rdeh hăn lĕ jêng ntu dak hăt; neh trong plôk dak chrot, lŭ neh mprănh bêng rĭ bêng aơ, gĕh âk ngăn ntu dak hăt têt jê… yor nĕ klach ngăn gĕh nau tâm tom rdeh, bư bu nuyh ncho rdeh jêr hăn. Ăp m’bŭch, ăp ntŏk kan n’hanh ăp n’qual ngăch, gơnh nkra tay, bư ân uĕh trong gơi bu nuyh bon lan gĕh trong hăn đăp mpăn, mô gĕh nau tâm tom mprăh rdeh yor hăn ta ăp trong aơ.

Trong n’gor 628, găn ta xă Nam Bình (Dak N’Soong) gĕh âk ngăn ntu dak hăt têh jê

Trong leo hăn tâm xă Ðức Minh, Dak Săk (Dak Mil) plôk lĕ lŭ, iơh âk ngăn

Âk ntŏk trong lĕ jêng ntu dak hăt jru, bu nuyh bon lan nkhŭt neh, lŭ ăp ntil gơi nơih hăn pĭt rdeh

Y Krăk

2,168
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.