Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntâu ntu cêr zos thôngs đhâu xar nhoz Chư Jut poz hênhr

08/09/2016 10:32 G9T+7

Nhis nuôr, ntâu ntu cêr môngl đhâu xar Nam Dong, Ðăk D’rông, Chư K’nia haz Truc Sơn (Chư Jut) tưz poz, kơưx ntâu.

Chaix ntux nangs, ntâu ntu cêr tưz uô pangs; kâuv cêr poz, poz jêz nti uô poz chok poz nang... uô phiv liv truô nênhs môngl lul. Cxuô cxênhx, nganhx haz chinhr cuênx tsuv chênhr mangx khu, hlôngr chia tuôz nênhs môngl lul an toanx zôngx ziv haz tangr chor chuôv tai nans zos thôngs tsi xangr txus muôx tơưv.

Ntơưv jos 4, xar Chư K’nia plơưr cêr kơưx poz

Ntâu ntu cêr ntơưv xar Nam Dong tưz zos cưx đêx tuz, nxai tuôz zưv tai nans zos thôngs

Cêr xar ntu môngl đhâu jos U S’roong, xar Đăk D’rông tưz poz, fêv hênhr

Cêr môngl đhâu jos 11, xar Đăk D’rông poz, poz jêz nti poz chok nang uô phiv liv truô nênhs đhâu cêr môngl lul

Y Sơn

1,132
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.