Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Âk trong dreh hăn tâm ăp xă ta Čư Jŭt iơh hô ngăn

08/09/2016 10:32 G9T+7

Abaơ, ăp trong dreh hăn tâm ăp xă Nam Dong, Dak N’Dông, Čư K’nia n’hanh Trúc Sơn (Čư Jŭt) m’hĭk, iơh âk hô ngăn.

Ta yan bri mih, âk trong lĕ jêng tu dak hăt; lŭ trong plôk rưh lưh ka lơ trong, trong đang... nĕ jêr ngăn bu nuyh bon lan ncho rdeh hăn ta trong aơ. Ăp m’bŭch, ăp ntŭk kan n’hanh ntŭk kan bri dak tâm bon lan ngăch pah kan uĕh gơi nkra lơi ân uĕh ăp trong aơ suy kơl ân bu nuyh bon lan nơih hăn, gơi mô gĕh nau tâm tom rdeh n’hanh mprah rdeh yor hăn ta trong iơh aơ.

Ta thôn 4, xă Čư K’nia trong lĕ rai, đang hô ngăn

Âk ntŭk trong ta xă Nam Dong lĕ jêng tu dak hăt, klach mprah rdeh ngăn lah bu nchoh rdeh hăn ta trong aơ

Trong hăn ta ăp xă găn ta bon U S’Roong, xă Dak N’Drông m’hĭk, iơh hô ngăn

Trong găn ta thôn 11, xă Dak D’rông iơh, lŭ trong plôk rưh lưh ka lơ trong nĕ bu nuyh bon lan jêr ngăn hăn ta trong aơ

Y Sơn

1,131
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.