Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntâu pêx xinhv Quangv Hoax tsi ntông mov bov hiêmv thâuv chaix yêz mair

25/05/2017 09:48 G5T+7

Nhoz xar Quangv Hoax (Đăk Glong) muôx ntâu thanhs nhênhs, kuôl pux, pêx xinhv chaix yêz mair môngl lus tangz sis tsi ntông mov bov hiêmv, tsi nôngl luôx Zos thôngs cêr angr.

Lo pâuz, tsơưv tas tưz lo cxuô cxênhx chinhr cuênx trôngx qơư haz lưx lươngs tsưc năng kruôz ntuôl Luôx zos thôngs cêr angr tangz sis chor nênhs cxuv cêr tsinhv muôx ntâu, nyei tuôz zưv tai nan szos thôngs. 

 

Ntâu nav txir thâuv chaix yêz mair tsi ntông mov bov hiêmv zuôr kra tsi lo Luôx Zos thôngs cêr angr tsuô shuv xinhz

Thanhs nhênhs chaix yêz mair ntâux ntâu tuôz nênhs đhâu cui đinhs, tsi ntông mov bov hiêmv

Ntâu pêx xinhv môngl lus sâuv cêr por lênhx tsi ntông mov bov hiêmv

Hưng Nguyên

2,605
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.