Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ngui haix par thangx tov ntêx trôngx lôngl tsêr cơưv

20/11/2017 13:39 G11T+7

Nhis nuôr, tsơưv tas muôx cui đinhx txưr muôs par thangx tov ntêx trôngx lôngl tsêr cơưv, tangz sis, ntơưv ntâu tsêr cơưv nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv nênhs tsơưs, cxuô zangv par thangx, đêx hâuk, đôx uô si nhuôs zâu tsi pâuz mênhx pêv hâur pâuk uô, muôx yưv lo muôs, tiêmx ânv ngui cơ tsi an toanx vêv xinhz thưx phâmv.

Xangr mas, cxuô cơ cuan tsưc năng tsuv muôx biênx phap xưv lir, khu hlôngr tinhx tsangx sâuv. Iz făngz ntơư, tsêr cơưv, cxuô cxênhx nav txir tsuv cangr đrul, has chor cưr tsi lo zuôr, nox hâuk cxuô zangv muôs tov ntêx trôngx lôngl tsêr cơưv chia tsi muôx chor chuôv mangl lov thưx phâmv.

Hangx huv muôs tov ntêx trôngx lôngl Tsêr cơưv THCS Hoangx Văn Thux, xar Ðăk D’rông (Chư Jut)

Nhuôs zâu nênhs M’nông nhoz jos Ol Bu Tung, xar Quangv Tinr (Đăk R’lâp) zuôr hangx ntơưv trôngx lôngl tsêr cơưv

Ntâu cxênhx nav txir tsinhv tsinhr zuôr cxuô zangv nox, hâuk tsuô zus nhuôs thâuv cơưv ntơưr tangs

Y Sơn

2,404
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.