Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Klach ngăn drăp sa khih tăch bơh năp wâl sam bŭt

20/11/2017 13:39 G11T+7

Abaơ, lĕ gĕh nau n’hêl mô dơi tăch drăp sa bơh năp wâl sam bŭt, khă nĕ, ta âk wâl sam bŭt tâm ntŏk ngai, ntŭk jru, ntŏk gĕh âk bon lan bu nong iê bu nuyh, ăp ntul drăp bu tăch gĕh banh kẹo, dak ngêt, ndu ndơ pâl ma kon se mô gĭt ntŏk nkra, ntŏk bư dơi bu tăch, klach ngăn gĕh nau khih ma kon se ngêt sa ăp ntil ndơ aơ.

Klăp lah, ăp ntŏk kan gĕh tay nau pah kan uĕh, mô hôm ân tăch drăp ndơ nĕ. Bơh đah nĕ, wâl sam bŭt, ăp mê mbő kon se mât uănh oh kon ân uĕh, ntênh lah ăp kon se mô dơi rvăt, ngêt sa drăp bu tăch bơh năp wâl sam bŭt gơi mô gĕh nau khih ma kon se.

Drăp mpơl tăch bơh năp Wâl sam but gưl II Hoàng Văn Thụ, xă Dak D’rông (Čư Jŭt)

Kon se Bu Nong ta bon Ol Bu Tung, xă Quảng Tín (Dak R’lâp) rvăt ndơ sa bơh năp wâl sam bŭt

Âk mê mbő kon se rvăt ndơ sa, dak ngêt ân oh kon pong lah ăp tâ sĭt ta wâl sam bŭt

Y Sơn

2,402
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.