Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pêx xinhv xar Đăk N’Drung đrul cxơưx tuôz zưv qox tamx

09/08/2018 10:35 G8T+7

Đêx Đăk N’Drung ntêr yangz 3 km đhâu ntâu jêx jos sâuv thangx tsangv xar Đăk N’Drung (Đăk Song). Câuv tơưv shông lus nuôr, ntâu chuôz zis pêx xinhv hur xar tưx uô cxuô zangv qox đai tuôv hlang đhâu tus đêx nuôr.

Viv li, ntâu hoatx đôngx môngl lus, uô nox uô hâuk, uô luôv, xang hangx huv ntơưv nuôr los six phiv liv, tiv zix mas cheix ntux nangs thâuv đêx pur saz. Viv li, pêx xinhv xangr cuôs chinhr cuênx cxuô cxênhx, cxuô nganhx tsưc năng zov chênhr, đâux tư cxiv tsang qox chia môngl lus ntơưv pêx xinhv lo zôngx ziv, zangv chor chuôv tai nanx tsi xangr muôx txus.

Iz tus qox tamx ntơưv jos Bu Prâng tuôv đhâu đêx Đăk N’Drung

Ntâu đaiv ntông txuôl qox tamx ntơưv jos Tu Xoay tưz mangl hlê, lưx, cxơưx tuôz zuv ngui cơ tai nans

Iz cxa chuôz zis nhoz jos Bu Prâng tưx uô qox tamx shôngz chia hlang đhâu đêx

Qox tamx ntơưv jos Bu Jar tsi muôx langx cangz thair los six cxơưx tsuô pêx xinhv môngl lus

Y Sơn

2,437
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.