Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bon lan xă Dak N’Drung đah nau rvê ntung găn ndăng ndăng

09/08/2018 10:35 G8T+7

Dak N’Drung jong rlau 3 km găn âk thôn, bon tâm lam xă Dak N’Drung (Dak N’Soong). Rlau chât năm aơ, âk rnăk bu nuyh bon lan bư ntung ndăng ndăng gơi găn dak aơ.

Yor nĕ, ăp ntil nau pah kan, bư mir jan ba, tăch rvăt drăp, rdeng ndu ndơ găn dak jêr zŏk ngăn, jêr ngăn ngên ta tâm yan mih phŭt yor dak hao têh. Yor nĕ, bu nuyh bon lan ŭch dăn ăp ntŏk kan, n’gâng kan trĕng kơl nkra bư ntung gơi nau hăn luh lăp bơh bu nuyh bon lan nơih, mô gĕh nau klach rlâm tôp tâm dak.

Du mlâm ntung ndăng ndăng ta bon Bu Prâng găn ta Dak N’Drung

Âk tơm si dơi bu dăp bư ntung ndăng ndăng ta bon Tu Soay lĕ iơh, ôm duh, klach ngăn rlâm lah găn hăn ta ntung aơ

Âk rnăk bu nuyh bon lan ta bon Bu Prăng nkra ntung dŏng ndăng ndăng tă bơh tơm n’kar gơi găn dak

Ntung ndăng ndăng ta bon Bu Jar mô gĕh mâng ding bar đah ntung nĕ klach ngăn tôp bu nuyh lah găn hăn ta ntung aơ

Y Sơn

2,559
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.