Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N’hao nau gĭt, nau blau pháp luật mât mray, chiă n’har bri ân ma kan bộ xă, thôn, bon

12/07/2018 09:20 G7T+7

Phung kan bộ xă, thôn, bon, bu nuyh kan mât uănh êng trong n’har bri, gâng lŭ tăm tâm pă n’har bri n’hanh đăp mpăn nau rêh tâm lam xă Dak Bŭk So (Tuy Ðức) mhe dơi bu ntĭm tay jrô pháp luật mât mray, chiă n’har bri.

Nau nti aơ gĕh ăp ntil aơ: Luật n’har bri dak năm 2003; Nau jrŭ 34 lơ 29/4/2014 bơh Chính phủ ta nau pah kan tâm mpeh n’har bri; nau ntĭm kuh prăk lah gĕh nau tih mât mray, chiă n’har bri dak; Nau blau gĭt trong n’har bri n’hanh nau ntĭm kan lah gĕh nô nau mô uĕh; Nau lĕ jêh pah kan tăm gâng lŭ tâm pă n’har bri dak Việt Nam – Drôn… Yor nĕ, phung kan aơ gĭt nau kan, nsrôih ntĭm mbơh, jă đă bu nuyh bon lan tâm xă mât uănh uĕh neh ntu, đăp mpăn nau rêh tâm mpeh n’har bri dak.

Âk bu nuyh bon lan pah kan tâm xă Dak Bŭk So hăn nti jrô ntĭm tay nau kan aơ

Ăp bu nuyh kan tâm nchêch nô nau, tâm rklaih ăp ntil nô nau mô hŏ uĕh tâm mpeh n’har bri

Kan bộ Mpôih ka han mât uănh n’har bri Tuy Ðức mbơh ân bu gĭt trong gâng lŭ, trong n’har bri

Phan Tân

1,792
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.