Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

“Kror muôl thânx” nhoz Đăk Ru

29/12/2017 10:05 G12T+7

Chia chênhr phangx tangr cxuô zangv nênhs cxuv, têx nanx tsôngv langx…, WBPX xar Đăk Ru (Đăk R’lâp) tưz tsês iz phênhv nhiax ntơưv trôngx qơư cênhz hu grul tsôngv langx cxul nja 10 camera an ninh nhoz ntâu ntu cêr zov chênhr sâuv thangx tsangv.

Đhâu chor shênhv đuôz lo trich xuât ntơưv camera an ninh, Công an xar Đăk Ru tưz huv six has, zaiv cêr lo ntâu trươngx hơpx thanh niên tsinhr uô yênhx pangz lưr yêz, uô cuz nxur công côngx, chor nênhs tsinhr lâu jac tsi zos qơư haz nênhs tuz sangz… Đhâu ntơư, pangz mangx tsuô bov đamv an ninh tsâtx tưx cơ sơv.

Cxul bangv yangz xur camera an ninh chia uô jông saz xangr nôngl chei phap luôx tsuô pêx xinhv

Công an xar Đăk Ru cangr cơ sơv đhâu camera an ninh

Camera an ninh zos “kror muôl thânx” pangz Công an xar Đăk Ru cangr an ninh tsâtx tưx ntơưv cơ sơv cxuô six hơưv, cxuô qơư

Phan Tuấn

4,250
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.