Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

“Măt brah” ta Dak Ru

29/12/2017 10:05 G12T+7

Gơi n’gang, râl ăp ntil phung m’hĭk, nô nau mô uĕh tâm bon lan…, UBBL xă Dak Ru (Dak R’lâp) lĕ sŏk iê prăk nkrem tâm xă n’hanh ma dăn prăk tâm bon lan lĕ nkra dơm 10 mlâm camera mât uănh đăp mpăn bon lan ta âk trong hăn tâm lam xă.

Yor uănh gĭt saơ rup tă bơh camera mât uănh đăp mpăn bon lan, Kông an xă Dak Ru lĕ ngăch ntênh lah, nhup âk bu ndăm way rbŭn râm rlong nchuăt rdeh, tâm dông tâm mpang, ăp bu nuyh way klŭp n’dŏk mô di ntŏk n’hanh phung ntŭng nglanh… Tă bơh nĕ, sâm kơl mât mray uĕh nau đăp mpăn tâm xă.

Ndâk rup mbơh gĕh dơm camara gơi n’hao nau mĭn mô gĕh bư nau tih ân ma bu nuyh bon lan

Kông an xă Dak Ru mât uănh bon lan tă bơh camera

Camera mât uănh đăp mpăn bon lan jêng “măt brah” sâm kơl Kông an xă Dak Ru mât uănh đăp mpăn bti bon ăp mông, ăp ntŏk

Phan Tuấn

4,668
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.