Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

“Măt brah” mât nau rêh đăp mpăn ta Nghĩa Thắng

21/01/2021 10:47 G1T+7

Ăp năm lĕ dơh, xă Nghĩa Thắng (Dak R’lâp) lah du xă mô gĕh nau đăp mpăn tâm nau rêh, tâm nĕ gĕh ntŭk mpeh trong pe, wâl chơ n’hanh ta trong têh bri dak găn. Yor gĕh nô nau mô jêr jŏk aơ, bơh đah ndâk ăp ntil nau pah kan, năm 2017 phung kông an xă lĕ bơh hưn nau kan ma Ðảng ủy, n’gâng kan bri dak ndâk nau kan “camera an ninh” tĕng nau kan dăn prăk bu nuyh bon lan.

Nau kan aơ dơi âk Bu nuyh bon lan tâm xă ŭch tĕng kan n’hanh lĕ kơl gĕh 45 r’keh prăk, Ủy ban Bu nuyh bon lan xă kơl 10 r’keh prăk. Jêh rĭ, xă lĕ dơm 14 camera công cộng, tâm nĕ dơm âk ta mpeh wâl chơ n’hanh mpeh pe ăp trong. Bu nuyh bon lan kơl tay prăk r’văt rse, ŭnh điện gơi pơk ang trong hăn măng. Yor gĕh “măt brah” nô nau đăp mpăn nau rêh, nau n’jrăng, n’gang phung m’hĭk dơi mât uĕh n’hanh nklaih uĕh ăp ntil nô nau bă bă tâm ntŭk rêh bon lan, ta ăp trong hăn.

Kông an xă Nghĩa Thắng uănh nô nau đăp mpăn tâm xă ta “Camera an ninh”.

Camera dơi bu dơm ta trong têh n’hanh ta ăp mpeh pe trong hăn.

Camera dơi bu dơm ta trong têh n’hanh ta ăp mpeh pe trong hăn.

Bơh đah camera công cộng bu nuyh bon lan dơm tay ta wâl gơi n’jrăng ma phung ntŭng nglanh.

Ðăp mpăn ntŭk rêh bu nuyh bon lan ta xă Nghĩa Thắng.

Trường Thịnh

95
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.