Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lưx lươngx dân cuân xar Đăk Wil cxangz nzir njênhk, tuôr truôx trôngx qơư

26/04/2018 15:21 G4T+7

Chor shông đhâu, cxênhx wiv, chinhr cuênx xar Đăk Wil (Chư Jut) tsinhr zov chênhr cxiv tsang lưx lươngx dân cuân (DQ) muôx jul, txâus đăngs jul uô tar đăngs nuv.

Txus nuôr, lưx lươngx DQ xar lo muôx 1,12% so li tuôz nênhs; chor jêx jos por lênhx muôx tsov cưv DQ ntơưv qơư; tiv lêx đangv viên hur DQ lo yangx 31%; 17/17 đôix trươngv DQ zos đangv viên. Zos lo cxangz shuv chu đaor, tsinhz tas mas tsinhx đôx cir năng, chiênr thuôx ntơưv lưx lươngx DQ xar ziv hnuz ziv cxangz ndê haz phat hui lo muôx kangz hâu hur por vêv Đangv, chinhr cuênx, pêx xinhv, tuôr truôx đrênhk trôngx qơư buôs đriv.

Lưx lươngx DQ xar Đăk Wil côngv sox seiz cêr ndix đriv

Vur khir trang bix lo lưx lươngx DQ xar Đăk Wil vêv xinhz por vêv jông

Lưx lươngx DQ xar Đăk Wil pangz pêx xinhv sâu kôngz

Kruôz ntuôl, kruôz hu pêx xinhv uô jông chinhr sach, phap luôx ntơưv Đangv, Têz qơưs

Phan Tân

997
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.