Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ka han tâm kô lao dak rlai lĕ mơng rŏ sam bŭt, báo

25/04/2019 19:37 G4T+7

Ngai đah kơh âk rhiăng hải lý, nau dơh dăch đah nau mbơh hưn tă bơh sam bŭt, báo đah ma kan bộ. ka han dôl pah kan ta ăp kô lao, ntŏk kô lao bơh ăp kô lao Trường Sa (Khánh Hòa) gĕh âk ngăn nau jêr jŏk. Yor nĕ, du ntil sam bŭt ta Trường Sa lah du ntil ndơ dŏng kh’lay, dơi kan bộ, ka han ta aơ mray.

Ta ntŏk kô lao dak rlai ngai đah kơh, bơh đah nau nsrôih pah kan ân uĕh gơi mât uănh neh ntu dak rlai, kô lao bơh Bri dak, ăp bu nuyh ka han lĕ mơng rŏ sam bŭt ta mông rlu n’hanh gơi gĭt tay ăp ntil nau bu ntĭm gơi gĕh nau bên ma khăn păng nơm.

Phóng viên Báo Dak Nong dăn mbơh ân oh nô kônh wa gĭt nau mơng rŏ sam bŭt, báo bơh ăp ka han ta kô lao Nam Yết, ta ăp kô lao dak rlai Trường Sa.

Ăp ntil sam bŭt, báo suy kơl ân bu nuyh ka han gĭt, nti ôp ăp ntil nau bên uĕh tâm nau rêh

Rŏ sam bŭt lĕ jêng nau mơng ôi mhau dơi ăp ka han ndăm ta aơ rŏ jêh pah kan

Lê Phước

14,902
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.