Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Yangz đuô 73 shông Hnuz muôx tơưv Cuân đôix Pêx xinhv Viêtx Nam (22/12/1944 - 22/12/2017): Lưx lươngx Cuân sưx xênhr trâu saz côngv cxiv tsang jêx jos yaz

21/12/2017 09:50 G12T+7

Uô trơưs Phong tsox siz lưr “Cuân đôix côngv đăngs jul cxiv tsang jêx jos yaz”, Đangv wiv, Bôx chiv hui Cuân sưx xênhr chox kra, tơư kra cxuô cơ cuan, đơn vix trâu saz uô trơưs bâuv ntâu hâux lưv uô tsinhz tas.

Mênhx pêv, ntu 2012-2017, tangs nro lưx lươngx tưz hui đôngx lo 21.146 joa canr bôx, chiênr sir pangz pêx xinhv, trôngx qơư cxiv tsang, khu 323,5 km cêr môngl lus jêx jos; thoz 97,8 km cưx đêx... Iz făngz, chor đơ vix tưz pangz chuôz zis pluôs ntâu zangv nôngz ntông chos, tsax zus; hu grul ntâu đăngs jul cxiv tsang 53 luz Tsêr Siz hluz, Tsêr Đôngx đôix muôx grê 4 tiv nhiax… Txus nuôr, hur chor 11 xar lo chor đơn vix lưx lươngx cuân sưx xênhr nhênhx pangz cxiv tsang jêx jos yaz muôx 1 xar lo huv, 2 xar lo 13/19 tiêu chir…

Bôx Chiv hui Cuân sưx xênhr pangz nhux đăngs nôngz tsuô chuôz zis pluôs ntơưv xar Đưc Xuên (Krông Nô)

Cuân y Bôx Chiv hui Cuân sưx xênhr njuôl moz, pangz yuôx tsuô chuôz zis chinhr sach, nênhs pluôs sâuv thangx tsangv xênhr

Dân cuân xar Đăk Gănx (Đăk Mil) pangz pêx xinhv sâu kôngz lông

Phan Tân

5,028
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.