Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kah gĭt 73 năm Nar ndâk njêng Ka han Bon lan Việt Nam (22/12/1944-22/12/2017): Phung ka han Tâm lơh n’gor nsrôih n’hâm pah kan ndâk njêng bon lan mhe

21/12/2017 09:50 G12T+7

Lĕ nuih n’hâm tĕng kơt Nau kan tâm rlong “Ka han tâm kơl n’hâm soan ndâk njêng bon lan mhe”, Ðảng ủy, Mpôih ka han ntĭm gai Tâm lơh n’gor ndjôt bôk leo kan, ntĭm ăp ntŏk kan, mpôih kan han jê tĕng kơt nau kan aơ đah ăp ntil nau kan uĕh.

Tâm ban, tâm năm 2012 – 2017, lam phung ka han lĕ kuăl jă 21.146 bu nuyh kan bộ, ka han kơl bon lan, ăp xă n’qual ndâk nkra tay 323,5 km trong hăn tâm bon lan, koai gĕh 97,8 km bong hŏch dak… Bơh đah nĕ, ăp pôih ka han jê kơl tay r’năk o-ach ăp ntil tơm tăm n’hanh mpô pa rong; jă kuăl ăp ntŏk kan ndâk nkra 52 Wâl Tâm mêr, Wâl Băl ka han tât rlau 4 r’me prăk… Tât abaơ, tâm rnoh 11 xă dơi ăp ntŏk kan ka han n’gor ndjôt bôk leo kan ndâk njêng bon lan mhe gĕh du xă kơp di, 2 xă kơp gĕh 13 tâm 19 ntil nau kan ndâk njêng bon lan mhe…

Mpôih ka han Ntĭm gai tâm lơh n’gor ân ndrôk ân ma r’năk o-ach ta xă Ðức Xuyên

Nai dak si ka han Mpôih ka han Tâm lơh n’gor khăm, pă dak si ân nđâp ma r’năk gĕh nau rêh jêr zŏk, bu nuyh o-ach tâm lam n’gor

Ka han bon lan xă Dak Găn (Dak Mil) kơl bu nuyh bon lan pĕ ka phê

Phan Tân

5,029
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.