Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntŏk prăp mray bri Tà Ðùng n’hao nau kan jao mât chiă bri ân ma bon lan gŭ rêh du ntŏk

11/01/2018 09:54 G1T+7

Ăp năm dăch abaơ, Ntŏk Prăp bri Tà Ðùng, xă Dak Som (Dak Glong) lĕ pah kan uĕh nau kan mât chiă n’hanh hao tăm bri tâm rnglăp ndrel ma nau kan n’sĭt prăk gơi mât chiă bri.

Ntŏk kan aơ lĕ pah kan ndrel ma 3 xă bơh pĭt bri gĕh xă Dak Som, xă Phi Liêng n’hanh xă Dạ K’Nàng (n’qual Ðam Rông, n’gor Lâm Ðồng) jao mât chiă uănh bri ma rlau 200 r’năk bon lan bu nong iê bu nuyh rêh dăch bri. Yor gĕh nau pah kan uĕh, ăp ntil nau bu muih kăl bri, pit in neh ntŏk bri dơi ngăch bu gĭt n’hanh n’gang. Bơh đah nĕ, ntŏk kan aơ tăm mhe gĕh dăch tât 323/391 hec ta bri tĕng nau nchră tăm bri năm 2017.

Ntŏk rêh bu nuyh bon lan Mạ ta mpeh Ntŏk Prăp mray bri Tà Ðùng pah kan uĕh ngăn nau kan mât chiă bri

Ăp phung dơn mât chiă bri kan ndrel ma phung ksiêm mât chiă bri Ntŏk Prăp bri Tà Ðùng muih gâ gơi tăm bri

Bu nuyh kan ksiêm mât chiă bri Ntŏk Prăp mray bri Tà Ðùng ndâk nau kan ân bu nuyh bon lan buăn kan mât chiă ân uĕh bri

Phung ksiêm mât chiă bri ncho dŭk hăn ksiêm bri ka lơ nglau dak Tà Ðùng

Lê Phước

3,356
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.