Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kra shuv dân cuân tưx vêx pangz tsuô hâux lưv phangx tangr

19/04/2018 13:48 G4T+7

Txix hnzu 15/3 txus 13/4, Ban chiv hui Cuân sưx thix xar Gia Nghiar tưz txov cưv 3 jas kra shuv dân cuân tưx vêx tsuô 354 đôngx chir tuôx ntơưv 56 đơn vix trưx thuôx xênhr haz thix xar.

Ban chiv hui tưz kra ntâu ciênr thưc lus phangx, tangr ntâus tsangv “diênr biênr hoax binhx”, âm mưu baox loanx lâtx đôv ntơưv chor thêr lưx thux đix; chor nôix jung cơ banv ntơưv luôx Nghiar vux cuân sưx, luôx Zor zux cuôr phongx – an ninh. Chor chiênr sir dân cuân tưx vêx tsinhv lo kra shuv chor cir năng chiênr thuôx sâuv yangr tros, thâuv muôx siz ntâus tuôx, chia txu cxuôv hav…

Zor viên kra chor cir năng tsov, tuô trâus mux tiêu

Kra shuv cir thuôx pư tuô tsuô mux tiêu đêz 100m

Cir năng, chiênr thuôx tuô mux tiêu ntơưv muôx ntâu zangv thair txix xuz pưs

Cir thuôx chir fov zangv trâus moz tsuô đôngx đôix

Phạm Khánh

2,178
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.