Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntĭm bu nuyh bon lan bư ka han gơi njrăng tâm lơh mât uănh bri dak

19/04/2018 13:48 G4T+7

Ntơm lơ 15/3 tât lơ 13/4, Mpôih ka han Tâm lơh bon têh Gia Nghĩa lĕ ndâk 3 tâ ntĭm bu nuyh bon lan bư ka han jrăng tâm lơh ma 354 bu nuyh tât ta 56 ntŏk kan tâm n’gor n’hanh bon têh.

Mpôih ntĭm gai tâm lơh lĕ ntĭm nau gĭt njrăng, n’gang nau bư m’hĭk “bư mô uĕh nô nau đăp mpăn tâm bon lan”, nau mĭn gơi rgâl nau pah kan tâm bri dak; ăp ntil nau kh’lay luật Hăn lăp bư ka han, luật Ntĭm sơm nau kan mât uănh bri dak. Ăp bu nuyh bon lan bư ka han njrăng mât uănh bri dak hôm dơi bu ntĭm nau blau tâm lơh, blau panh phao gơi ntrŭnh nau khĭt, nau sôt săk hăn lah hăn tâm lơh…

Nai ntĭm ăp ntil nau bên nchrăng phao, panh khĭt bu nuyh

Ntĭm kĩ thuật bich panh bu nuyh ngai tâm 100 met

Nau bên, kĩ thuật panh khĭt bu nuyh ta ntŏk neh prêh tât ta săng nglik

Kĩ thuật jao phao gơi mô gĕh panh rtoh ta băl tâm lơh

Phạm Khánh

2,155
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.