Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gia Nghiar tror kangz muôx tinhx tsangx tsinhz nangv ntul, plơưr cêr

29/09/2017 09:50 G9T+7

Nôngz nhôngl đhâu, tsơưv tas chor nganhx tsưc năng thix xar Gia nghiar tưz sir jul zaiv cêr, jaiv toav ntul, plơưr cêr tsuv pêx xinhv tsinhz nangv chia uô langx luôv, muôs zuôr, tangz sis tsuôs uô kangz iz luz six lur, tinhx tsangx nuôr tror kangz muôx tuôx.

Ntâu cưv hangx uô luôv muôs zuôr ntâu hangx huv pơưk lus ntơưv cêr tsês tsuô nênhs môngl tơư. Chor bangv khangr kra lo cxul jê ntul cêr. Ntâu ô tô, yêz mair đrêk tsi zos qơư cui đinhx. Tinhx tsangx sâuv tsi tangs uô tsi jông gâux cêr đrôngl, tangr cêr nênhs môngl tơư mas tsinhv los six cxơưx tuôz zưv tai nanx zos thôngs.

Ô tô đrêk yênhx cangz ntêr 2 sangz cêr Chu Văn An, phươngx Nghiar Thanhx, thair tsi puv hâur cêr, cxơưx tuôz zưv tai nanx zos thôngs

Yêz mair đrêk hlo hur plơưr cêr sâuv ntâu ntu cêr uô phiv liv tsuô tuôz nênhs môngl lus

Iz cưv hangx muôs yêz mair sâuv cêr 23/3 tso yêz, tsinhz nangv tangs cêr tsês tsuô nênhs môngl tơư

Y Sơn

2,575
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.