Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gia Nghĩa bu nuyh bon lan mplâ in tay neh bơh pit trong, tâm klang trong hăn

29/09/2017 09:50 G9T+7

Tâm ăp khay lĕ lăn, khă ăp ntŭk kan tâm bon têh Gia Nghĩa lĕ ndâk âk tâ mbơh ntĭm, kuh prăk phung in trong, mplâ tay trong hăn, uĕh kơt sa ơm yor bu nuyh bon lan pit in gơi tăch drăp, khă nĕ, jêh iê pơh mô hôm ih, nau bu nuyh bon lan pit in bơh pĭt trong hăn lĕ mlpâ tay.

Âk wâl tăch drăp ndơ dơm ndu ndơ tăch ta trong ân bu hăn jâng. Ăp ntŭk bảng mpla bơh rup dơm dăch ta pĭt trong hăn. Âk rdeh ô tô, rdeh don đa n’kân mô di ntŭk. Nau aơ bơh đah bư mô uĕh măt uănh tâm bon têh, bư bâp trong rdeh hăn ma bu nuyh bit lah klach ngăn gĕh nau tâm tom rdeh.

Rdeh ô rô, rdeh don đa n’kân zong 2 đah trong Chu Văn An, phường Nghĩa Thành, ding măt bu uănh, klach ngăn gĕh nau tâm tom rdeh

Rdeh hon đa, n’kân tâm klang trong ta âk trong hăn bư ding trong ma bu nuyh nchoh rdeh hăn

Du wâl tăch rvăt dreh ta trong 23/3 mpla tăch rdeh, in lĕ trong hăn ma bu nuyh hăn jâng

Y Sơn

2,577
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.