Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jê 400 thanh niên minhx cxưx nênhs tsơưs môngl uô đăngs nuv tuz tros

09/03/2018 08:36 G3T+7

Tangs cis 5/3, cxuô trôngx qơư hur xênhr tưz tuôv cxix tsov cưv lêr zos tuz tros shông 2018, xang yangx 800 thanh niên môngl uô đăngs nuv tuz tros por vêv Têz qơưs; hur ntơư muôx 384 thanh niên minhx cxưx nênhs tsơưs.

Tsêr nênhs phaiz têk uô ntêx six hơưv môngl uô đăngs nuv tuz tros

Shông nuôr, chor thanh niên môngl uô tuz tros muôx shông fênhx đrăngz txix 18-27; đăngs jul zangv 1 haz 2 txir yangx 60%; yangx 90% muôx trinhx đôx cơưv ntơưr THCS tror sâuv; muôx 11 thanh niên cơưv tangs đaix hocx, cao đăngv haz trung câp; 8 thanh niên zos đang viên. Ntơưv lêr zos tuz tros, chor thanh niên trâus xair has zuôr sir jul cơưv shuv phâmv tsât tsinhz chei, saz jông, ciênr thưc cuân sưx, sir jul uô tar jông đăngs nuv. 

Chor thanh niên hlang đhâu qox vinh cuang môngl uô tuz tros ntơưv nênhs pêx xinhv tsuô Têz qơưs

Phan Tân

2,584
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.